Indsatsområder

Læringsløft 2020 er inddelt i fire indsatsområder. Hver skal de være med til at forbedre læringen i folkeskolen.
Forsknings- og udviklingsprojektet Læringsløft 2020 er inddelt i fire indsatsområder. Til hvert område er knyttet en række ph.d.-projekter og en projektleder.

1. Ledelse og organisation

Hvordan kan ledelse og organisering af skolens og dagtilbuddets praksis bidrage til konstruktive lærings- og udviklingsmuligheder for børn med forskellige forudsætninger?

2. Didaktik og læring

Hvordan løfter vi børns læring inden for fagområderne dansk, matematik, engelsk og science?

3. Inklusion og differentiering

Hvordan kan der arbejdes med pædagogik og didaktik, der byder på differentierede og inkluderende læringsmuligheder for børn i skole og dagtilbud?

4. Digitalisering

Hvordan kan digitalisering i skole og dagtilbud bidrage konstruktivt til børns lærings- og udviklingsmuligheder?

Centrale læringsmuligheder

Ambitionen med de fire indsatsområder at bidrage til at forbedre elevernes muligheder for bedre læring i folkeskolen. (Aktuelt med direkte reference til folkeskolereformen). Derfor vil Læringsløft 2020 fokusere på de fire ovenfornævnte områder. Uagtet den politiske udvikling, da områderne vurderes at være centrale elementer i fremtidens skole og dagtilbud.

Tre særlige områder

Arbejdet i Læringsløft 2020 består i at udfolde de fire ovenstående indsatser igennem og på tværs af tre særlige områder:

  1. En styrkelse af et sammenhængende og indholdsmæssigt opdateret efter- og videreuddannelsesudbud til lærere. På baggrund af den viden, der genereres på tværs af Læringsløft 2020, skal der udvikles nye koncepter for videreuddannelse af lærere på tværs af de tre professionshøjskoler.
  2. Udviklingen af skoler og dagtilbud, der genererer viden og platforme til udvikling indenfor de fire indsatser.
  3. Et forskerprogram med ph.d.-projekter inden for de fire temaer. Læringsløft 2020 har ansøgt om midler, der er afsat til ph.d.-stipendier på folkeskoleområdet.
Samarbejdspartnere - Læringsløft