Finansierede projekter i 2011

Følgende projekter blev tildelt midler af Ph.d.-rådet i 2011.

Klasseledelse i matematik - Hvordan kan en inkluderende læringskultur støttes gennem (fag)didaktiske valg?

Stipendiat: Maria-Christina Secher Schmidt (AU/Metropol)

Undersøgelsens fokus er på, hvordan elever med særlige behov i matematikundervisningen kan tilgodeses gennem lærerens klasseledelse. Gennem observationer og interviews undersøges det, hvordan matematiklærerens (fag)didaktiske valg er medskaber af en inkluderende/ekskluderende læringskultur.

Ambitionen er at kunne pege på konkrete (fag)didaktiske opmærksomhedspunkter, som matematiklæreren kan bruge til at planlægge og evaluere sin undervisning af elever i matematikvanskeligheder i forhold til.

Udvikling af inkluderende klasseledelse

Stipendiat: Mette Molbæk (AU/VIA UC)

Projektet undersøger, hvordan lærerne arbejder med inkluderende klasseledelse, og hvordan dette arbejde kan kvalificeres. Det er projektets hypotese, at inkluderende klasseledelse i høj grad afhænger af øget fokus på de didaktiske valg, læreren træffer før, under og efter sin undervisning, og at en bevidst rammesætning og udvikling af disse valg vil medføre øget deltagelse hos eleverne.

Lyst til læring i forskellige organiseringer af udskolingen

Stipendiat: Rikke Brown (AU/UCC)

Projektet er en komparativ undersøgelse af, hvad organiseringer af udskolingen betyder for eleverne. På to skoler følges 12 elever vha. Videooptagelser af undervisningen og elevsamtaler samt interviews og spørgeskema. På baggrund af dette analyseres, hvilke lyster, som anerkendes i de to udskolinger, hvorpå sammenhænge mellem, hvorvidt eleverne udviser passende læringslyster og deres sociale baggrund studeres.

Projektet er forankret i governmentality-studier og bourdieusk klasserumsforskning.

Samarbejdspartnere - Læringsløft