Forskeruddannelsen

Den ph.d.-studerende bliver kvalificeret til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning.

Uddannelsen omfatter:

  • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).
  • Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point.
  • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
  • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til den pågældendes ph.d.-projekt.
  • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Der gives 2 ½ år til forskeruddannelsen, dvs. forskningsprojekt (under vejledning) og ph.d.-kurser, samt ½ år til ‘institutarbejde’, der består af undervisningsvirksomhed og andre faglige opgaver. Du vil være indskrevet som studerende på universitet og ansat på en professionshøjskole.

Det er vigtigt at sætte sig ind i rammerne for Ph.d.-uddannelsen beskrevet i Ph.d.-bekendtgørelsen.

Den kan du finde på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Organisatorisk forankring på DPU

Som ph.d.-studerende på DPU indskrives du på Ph.d.-skolen på Arts, AU.

Det er også vigtigt at du læser retningslinjerne for ph.d.-uddannelsen fra Graduate School, Arts, AU, da disse gælder for dig i dagligdagen som ph.d.-studerende på DPU.

Du finder retningslinjerne her (pdf) 

Som ph.d.-studerende vil du også blive tilknyttet et af DPU’s to ph.d.-programmer Didactics eller Learning and Education. 

Samarbejdspartnere - Læringsløft