Hvad er Læringsløft 2020?

En styrket indsats for at understøtte folkeskolens konkrete udfordringer - både gennem forskning og kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.
Læringsløft 2020 er en stor indsats indenfor forsknings- og udvikling i folkeskolen og dagtilbud.

Projektet skal bidrage til at forbedre børn og unges læringsmuligheder i folkeskolers og dagtilbuds praksis.

De forskellige indsatser vil især fokusere på en videreudvikling af folkeskolereformen.

Institutioner fungerer som eksperimentarium

I Læringsløft 2020 bliver udvalgte skoler og dagtilbud en del af et vidensbaseret eksperimentarium. Her arbejdes med konkrete tiltag og temaer fra aktuelle reformer, der understøttes af relevante forskningsresultater.

Det er målet, at Læringsløft 2020 skal komme med resultater, der understøtter folkeskolens konkrete udfordringer. At styrke forskningen i folkeskolen og dagtilbud. Samt understøtte kompetenceudviklingen for både lærere og pædagoger.

Fire overordnede mål:

Indsatsen har fire overordnede mål, der alle peger mod bedre læringsmuligheder i både skole og daginstitutioner.

  1. At skabe ny og væsentlig viden til folkeskoler og dagtilbud. Viden, der skaber nye former for efter- og videreuddannelsestilbud. Og som er med til at kvalificere læreruddannelsen.
  2. At udfordre eksisterende forskningshypoteser.
  3. At skabe nye formidlings- og kommunikationsformer, der sikrer dialog mellem praksis, forskning og uddannelse.
  4. At skabe viden i samspil med udvikling af skolen. En viden, der både påvirker og kvalificerer den nuværende og fremtidige, professionelle praksis. Viden om didaktiske, strukturelle, organisatoriske, ledelsesmæssige og kulturelle forudsætninger for skoleudvikling. Og at skabe viden om, hvordan udviklingstiltag får en blivende betydning for skolens praksis.

Om Læringsløft 2020

Læringsløft 2020 er et samarbejde mellem tre professionshøjskoler Metropol, UC Capital og VIA University College, samt Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Konsortiet blev etableret i 2010 under navnet "4 svar på folkeskolens udfordringer" - også kaldet ”4:10”.

Samarbejdspartnere - Læringsløft