Hvad er Læringsløft 2020?

Konkret skal ansøgere være indforstået med at have ansættelse på et af de to deltagende professionshøjskoler i Læringsløft 2020-konsortiet og indskrevet som ph.d.-studerende på DPU, AU

Læringsløft 2020 er et samarbejde om professionsløft – det såkaldte Læringsløft 2020 konsortium - mellem Københavns Professionshøjskole og VIA University College, samt Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

Konsortiet blev etableret i 2010 under navnet "4 svar på folkeskolens udfordringer" - også kaldet ”4:10”.

Samarbejdet indebærer en aftale om, at de tre parter ansøger om et antal af de ph.d.-stipendier, der hvert år opslås under Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning.

Det er vigtigt du orienterer dig om opslaget her

Som grundlag for så kvalificerede ansøgninger som muligt har de tre parter i Læringsløft 2020-konsortiet tilrettelagt et mere langstrakt prækvalificeringsforløb, hvor potentielle ansøgere tilbydes støtte/vejledning til udarbejdelse af selve ph.d.-ansøgningerne.

Læs mere om Prækvalificering til Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings stipendier her

Skal bidrage positivt til forsknings- og vidensmiljøer

Konsortiet er positivt indstillet i forhold til potentielle forskertalenter inden for grundskoleområdet, der falder inden for de rammer, Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning opslag udstikker. I vurderingen af ansøgninger lægger Læringsløft 2020 konsortiet vægt på:

At ansøgningerne på sigt bidrager positivt til de forsknings- og vidensmiljøer, der findes på institutionerne. Konkret skal ansøgere være indforstået med at have ansættelse på et af de to deltagende professionshøjskoler i Læringsløft 2020-konsortiet og indskrevet som ph.d.-studerende på DPU, AU - med delt arbejdstid mellem professionshøjskolen og AU.

At ansøgningerne dokumenterer, at man har blik for det opdrag, der ligger bag den politiske beslutning om at oprette Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning, som er:

  1. at styrke uddannelsesforskning målrettet grundskolens praksis og elevernes udbytte således
  2. at dette på sigt understøtter forskningsbasering af læreruddannelsen.

Forskningsledelsen bag Læringsløft 2020 er organisatorisk forankret hos følgende personer:

  • Andreas Rasch-Christensen, Forskningschef, VIA University College
  • Bo Nielson, Forsknings- og udviklingsleder, Københavns Professionshøjskole 
  • Christian Christrup Kjeldsen, Viceinstitutleder for forskning, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

 

Samarbejdspartnere - Læringsløft